Takuuehdot

PARMAX Oy:n maahantuomien

POLKU- JA SÄHKÖPYÖRIEN TAKUUEHDOT

 1. Takuu alkaa siitä päivästä, kun pyörä on luovutettu loppukäyttäjälle.
 2. Takuuasioissa on aina käännyttävä pyörän myyneen liikkeen puoleen. Takuuasioita käsiteltäessä on ostokuitti.
 3. Takuuaika on kuluttajille 12 kuukautta ja yrityksille/yhteisöille 6 kuukautta. Runkotakuu on 36 kk.
  • Sähköpyörien sähköosille (akku, moottori, sensorit, näyttö jne.) takuu on kuluttajille 12 kuukautta ja yrityksille/yhteisöille 6kk.
 4. Takuu on varaosatakuu, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvat viat.
 5. Takuun piiriin eivät kuulu
  • kuluvat osat kuten renkaat, jarrukumit jne. eikä tavanomaisesta kulumisesta/ikääntymisestä johtuvat viat.
  • viat, jotka ovat aiheutuneet ostajan suorittamatta jättämistä tai puutteellisista huolloista, muiden kuin alkuperäisvaraosien käyttämisestä, virheellisistä korjauksista/asennuksista tai rakenteisiin tehdyistä muutoksista.
  • viat, jotka johtuvat pyörän varomattomasta tai tarkoitukseen sopimattomasta/ käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai pyörän huolimattomasta säilyttämisestä esim. sään armoilla.
  • puutteellisuudet tai virheet, jotka korjaantuvat normaalissa huollossa/pyörää säätäen.
  • kosmeettiset, tavaran lujuuteen tai käyttökelpoisuuteen vaikuttamattomia pienet virheet ulkopinnassa (esim. pienet virheet tai sään aiheuttamat muutokset maalipinnassa, lakkauksessa, teippauksessa tms.)
  • vuokrauskäytössä tai muussa normaalista poikkeavassa yksityiskäytössä olevan pyörän viat.
  • viat, jotka aiheutuvat onnettomuuden tai muun takuun myöntäjän vaikutuspiirin ulkopuolella olevan syyn vuoksi.